Fundacja "Instytut Społeczeństwa Otwartego"
Aktualności

O Nas

Z uwagi na narastające represje władzy wobec obywateli, Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego uruchomiła program pomocy ofiarom prześladowań politycznych "Wzajemna Pomoc". Celem programu jest udzielanie pomocy finansowej osobom prześladowanym z powodów politycznych lub światopoglądowych.

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami narastających represji wobec obywateli. Dochodzi do licznych aktów przemocy w postaci użycia tajnych oddziałów policji, pałek, gazu, pałek teleskopowych i granatów hukowych wobec pokojowych demonstracji. Policja po raz pierwszy od 68 roku weszła na teren wyższej uczelni łamiąc prawo. Siły bezpieczeństwa regularnie i z premedytacją przekraczają swoje uprawnienia nielegalnie represjonując obywateli.

Policja masowo wręcza mandaty uczestnikom legalnych demonstracji. Do sądów wysłano do tej pory kilkaset wniosków o ukaranie uczestników. Wszystkich przypadkach kary nałożone przez policję zostały umorzone. Z kilkuset wniosków o ukaranie za udział w demonstracjach nie utrzymał się ani jeden. Setki polskich sądów są jednomyślne: rozporządzenie premiera o ograniczeniach konstytucyjnego prawa do zgromadzeń jest nieskuteczne.

Wszystkie osoby, które odmówiły przyjęcia mandatu zostały uniewinnione. Pomimo to Policja nie zaprzestała bezprawnych działań. W trakcie strajku kobiet zatrzymano 11 osób, ponad 900 wylegitymowano, wysłano ponad 750 notatek do sanepidu i ponad 370 wniosków do sądu o ukaranie mandatem.

Ostatnio bezprawne działania władz nasiliły się. Aparat represji otrzymał nową broń w postaci mandatów sanepidu. Są one natychmiast egzekwowalne a droga odwoławcza jest długa i skomplikowana. Ofiarami tych bezprawnych działań są często przypadkowe osoby.

Zarząd fundacji Instytut Społeczeństwa Otwartego postanowił pomóc represjonowanym. Dlatego uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na poczet kar i mandatów wymierzanych bezprawnie uczestnikom demonstracji. W ten sposób chcemy przeciwdziałać zastraszeniu społeczeństwa i ograniczeniu praw obywatelskich w Polsce. Pomoc będzie wypłacana osobom, które odmówiły przyjęcia mandatów i wykorzystały całą drogę odwoławczą przed polskimi sądami a kara została wyegzekwowana. Takim osobom będziemy rekompensować straty finansowe.

Współpracujemy z organizacjami broniącymi praw człowieka: Obywatele RP, Fundacja Helsińska, Amnesty International itp.

Prosimy o pomoc. Oprócz wpłat których można dokonać na tej stronie wielkim wsparciem jest łańcuch ludzi dobrej woli. Prosimy o posty w mediach społecznościowych, rozsyłanie informacji o programie znajomym.

Niepokorni są fundamentem wolności. Solidarni obronimy praworządność!

Z poważaniem
Prezes fundacji
Jakub Bierzyński.