Fundacja "Instytut Społeczeństwa Otwartego"
Aktualności

Rok 2020/2021

Rozliczenie finansowe

Wpływy z darowizn Wydatki Wydatki administracyjne Wypłacona pomoc Bilans miesięczny
11.2020 3494,66 zł 7446,70 zł 1963,85 zł 5482,85 zł -3 952,04 zł
12.2020 68 318,62 zł 11 909,93 zł 861,73 zł 11 048,20 zł 56 408,69 zł